Turid Lien tok Sølvmedalje i klassen for lærlinger/ufaglærte